Zwols Veiligheidsnetwerk zet in op actieve rol patiënt bij medicatieoverdracht

Zwolse zorginstellingen aangesloten bij het Zwols Veiligheidsnetwerk roepen patiënten op hun persoonlijk medicatieoverzicht actief actueel te houden. Jaarlijks belanden in Nederland namelijk zo’n 16.000 patiënten in het ziekenhuis als gevolg van medicatiefouten. Veel medicatiefouten ontstaan bij overdrachtsmomenten tussen zorginstellingen. Het Zwols Veiligheidsnetwerk wil deze medicatiefouten zoveel mogelijk voorkomen. Via een campagne wordt aan patiënten gevraagd nieuwe medicatie, wijzigingen of het stopzetten van medicatie altijd door te geven aan behandelend arts én apotheker. Ook wordt gevraagd altijd een actueel medicatieoverzicht bij de apotheker op te vragen voorafgaand aan een afspraak met de arts. Naast de inzet van posters en folders, wordt dit vanaf september 2012 ook standaard vermeld in de afspraakbevestiging met de arts. De actie is nodig omdat het nog niet mogelijk is medicatiegegevens elektronisch uit te wisselen tussen alle zorginstellingen. De campagne is maandag 10 september 2012 van start gegaan.

Medicatieoverdracht in de keten

De campagne van het Zwols Veiligheidsnetwerk komt voort uit regionale werkafspraken tussen zorginstellingen. De landelijke richtlijn ‘medicatieoverdracht in de keten’ van VWS en IGZ is daarbij leidend. Er zijn afspraken gemaakt over de rol van vertegenwoordigers van zorginstellingen zoals huisartsen, medisch specialisten en apothekers bij overdrachtsmomenten. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven wie een actueel medicatieoverzicht verstrekt en hoe dit overzicht actueel blijft. Naast de vermelding van de medicatie worden ook de allergieën in het overzicht vermeld.

Deze afspraken gelden voor de zorg van alle patiënten, maar in eerste instantie ligt de focus vooral op hoog-risico patiënten. Dit zijn patiënten van 70 jaar of ouder, die vijf of meer medicijnen per dag slikken, door drie of meer specialisten behandeld worden en hoog-risico medicatie gebruiken zoals insuline of antistollingsmedicatie.  Daarnaast doen de zorgprofessionals dus ook een beroep op de patiënt zelf om het medicatieoverzicht compleet te houden.

Meten van resultaten

Om te achterhalen of de diverse acties ook daadwerkelijk effect hebben gehad, zet het Zwols Veiligheidsnetwerk in september een enquête uit onder zowel patiënten als zorgverleners. Deze wordt na een jaar herhaald. Daarnaast wordt geregistreerd hoeveel hoog-risico patiënten een actueel medicatieoverzicht bij zich hebben en hoe vaak apothekers een actueel medicatieoverzicht uitreiken aan deze patiëntgroep.

Zwols Veiligheidsnetwerk

In het Zwols Veiligheidsnetwerk zijn verschillende partijen uit de Zwolse zorgketen vertegenwoordigd. In 2008 hebben zij het Zwols Patiëntveiligheidsmanifest ondertekend. Hiermee committeren de ketenpartners zich aan het doel: 'veilige zorg, altijd en overal'.