Contact

Waarom deze website?
Juist door samen te werken in de keten, aandacht te besteden aan urgentie en het blijven verhogen van kennis bij alle betrokkenen blijft het onderwerp onder de aandacht! De website is in 2008 tot stand gekomen om de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten landelijk bekend te maken. Anne de Roos schreef mee aan de richtlijn en was 3 jaar lang projectleider voor VWS om de richtlijn te promoten. 

Medicatieoverdracht.nl was een initiatief in het landelijk project en bleef bij Anne als onafhankelijke partij. Sinds 1 april 2015 doet ze dat vanuit Meeuw&Roos. 

   * Wilt u een abonnement op de nieuwsservice?
   * Heeft u een vraag over de richtlijn of de implementatie daarvan?
   * Wilt u een vraag stellen aan collega zorgverleners over de implementatie?

Mail dan naar anne@meeuwenroos.nl

Waarom Meeuw&Roos?
Meeuw&Roos is een initiatief van Anne de Roos en Helen van Meeuwen. Zij faciliteren kennisdeling in de zorg en ondersteunen bedrijven om de patientveiligheid te verhogen. 
We blijven ambassadeur van medicatieoverdracht totdat het werkt!