De Richtlijn

De richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten heeft als basis: op elk moment van voorschrijven is er een actueel medicatieoverzicht beschikbaar. De richtlijn is kort en laat de vrijheid aan het veld hoe ze dit met samen organiseren.  Op 31 maart 2015 hebben veldpartijen een nadere toelichting geschreven om de richtlijn beter implementeerbaar te maken.

Op 2 November is de leidraad "Medicatieoverdracht in de Keten" gepubliceerd. Deze is helaas vanuit IGJ nog niet te handhaven. In een brief (pagina 5) die minister Bruins heeft gestuurd aan de tweede kamer staat vermeld dat er in 2018 met de betrokken partijen wordt gewerkt om de leidraad om te bouwen tot een richtlijn. Op deze website hanteren we tot die tijd de Richtlijn zoals deze in 2011 is opgesteld. Als de leidraad ook daadwerkelijk een richtlijn is geworden is een implementatie traject nodig om de wijzigingen op de werkvloer te realiseren. 

De richtlijn heeft een aantal landelijke formats die ondersteuning bieden aan uitwisseling:

In het document 'handreikingen' is een voorzet gedaan hoe dat in verschillende overdrachtssituaties georganiseerd kan worden. De handreikingen zijn geen onderdeel van de richtlijn. 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in 2005 het initiatief genomen om de kennisorganisaties, beroepsgroepen, branche- en koepelorganisaties in de zorg uit te nodigen om mee te werken aan het opstellen van een richtlijn voor veilige overdracht van medicatiegegevens. Onderzoeken wijzen uit dat er in de praktijk te veel fouten optreden. Hoewel er al verschillende (veld)normen zijn voor het organiseren van goede, veilige en kwalitatieve farmaceutische zorg, en deze ook wettelijk zijn vastgelegd, constateerde men dat de overdracht van medicatiegegevens daarin toch nog onvoldoende is opgenomen. De bestaande normen en richtlijnen gelden met name voor de situatie binnen een zorginstelling en voorzien onvoldoende in de overdracht van medicatiegegevens van de ene zorgaanbieder naar de andere zorgaanbieder.

De richtlijn is opgesteld door het werkveld dat in de dagelijkse praktijk te maken heeft met het beoordelen, voorschrijven, ter hand stellen, bewaken en/of toedienen van medicatie aan patiënten. De opstellers van de richtlijn zijn: ActiZ, GGZ Nederland, IGZ, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ, NPCF, NVVA, NVZ, NVZA, Federatie Medische Specialisten (voorheen: Orde), V&VN, VWS en ZN. De IGZ en VWS zijn de initiatiefnemers en aanjagers van de richtlijn. Later hebben de FNT, KNMT en de VGN zich ook aangesloten. NVAVG, LHV apotheekhoudende afdeling, Napco, ASKA en InEen zijn aangesloten bij het vaststellen van de nadere toelichting op de richtlijn in 2015.