In hoeverre ondersteunen ICT-systemen zorgverleners al bij het uitwisselen van medicatiegegevens? Op deze pagina vindt u landelijke formats voor documenten, overzichten van ICT-bedrijven en houden we u op de hoogte van de status van elektronische uitwisseling. Via de infrastructuur voor zorgcommunicatie AORTA, het Landelijk Schakel Punt (LSP), werken koepels van zorgverleners, de Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (vzvz.nl), Nictiz (nictiz.nl) en ICT-leveranciers samen aan de landelijke uitwisseling van medicatiegegevens. Om fouten bij de medicatieoverdracht te voorkomen en om de patiëntveiligheid te vergroten. 

Uiteraard laten we de keuze voor het medium van uitwisseling over aan u, de dagelijkse gebruikers. Ook informatie plaatsen? Stuur een mail aan actie@medicatieoverdracht.nl