LSP uitrol Den Haag en Rijnmond van start

In de regio Den Haag en Rijnmond is september jl. een campagne gestart om zo veel mogelijk patiënten aan te melden op het LSP (opt-in) . Op grote schaal vragen huisartsen en apothekers hun patiënten om toestemming om hun medische gegevens beschikbaar te maken via het LSP. Waar mogelijk worden patiënten daarbij gezamenlijk benaderd (o.a. via de griepprik uitnodiging). Zodra voldoende dossiers uitwisselbaar zijn via het LSP wordt de bestaande uitwisseling via OZIS uit gefaseerd naar verwachting in de eerste helft van 2014. In beide regio’s werken lokale organisaties van apothekers, huisartsenposten en ziekenhuizen in projectverband samen om deze doelen te realiseren ondersteund door VZVZ.

Voor meer informatie over de projecten en lokale voorlichtingsmaterialen kunt u terecht op de volgende websites: 

Rijnmond: SOZIR en CHPR
Den Haag: RSO Haaglanden