Actueel Medicatieoverzicht

Het actuele medicatieoverzicht levert de basis voor veilige zorg. Het bevat het overzicht van alle geneesmiddelen die de patiënt nu gebruikt of in de afgelopen 6 maanden heeft gebruikt. Het bevat tevens alle relevante gegevens over het medicijngebruik, zoals allergieen, contra-indicaties, indicaties en redenen van stoppen van gebruikte geneesmiddelen. De eisen aan het medicatieoverzicht staan in de richtlijn. De uitwerking naar de praktijk is landelijk vastgesteld door alle betrokken koepels. Er is een landelijk format voor opgesteld, waaraan elke  papieren of digitale variant aan moet voldoen.

De 1e versie van het landelijke format was met name logistiek gedreven (versie 1.0). Deze versie is op dit moment in de meeste applicaties voorhanden. Sinds februari 2013 is er een 2e format opgesteld en vrijgegeven naar de softwareleveranciers. Deze geeft therapeutische informatie weer (versie 2.0). Hierdoor is er een zichtbaar onderscheid tussen de ‘medicatieafspraak’ van de voorschrijver met de patiënt over het gebruik en de verstrekking van het geneesmiddel door de apotheek. Dit maakt het medicatieoverzicht 2.0 ook beter geschikt voor gebruik bij ontslag uit het ziekenhuis. Het uiteindelijke doel is een medicatieoverzicht met alleen therapeutische informatie.