Tools

Verschillende landelijke en regionale organisaties hebben toolkits ontwikkeld voor hun leden zorgverleners om implementatie in de praktijk makkelijker te maken. In zorgorganisaties worden posters, filmpjes en scholingsmateriaal ontwikkeld en ter beschikking gesteld. We zetten ze hieronder allemaal neer.
Ze zijn ook gekoppeld aan regio’s of ‘landelijk’. 

Kijk ook bij praktijkvoorbeelden, best practices is een handige tool om te leren van elkaar.