Vergoeding

De prestatiebekostiging kent bij elke zorgverlener weer andere eisen en verwachtingen. We verzamelen hier beknopte informatie per zorgverlener over de prestatiebekosting. Een apotheker, ziekenhuisapotheker, huisarts, de Care, GGZ, thuiszorg of apotheekhoudende huisarts vind hier zijn informatie. Daarnaast vind je er business cases en rekenvoorbeelden.